ประกาศนสยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือไม่มีสิทธิ์สอบ-ปีงบประมาณ-64_Page_1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ […]

ประกาศรับสมัครธุรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_1

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือไม่มีสิทธิ์สอบ_Page_1

ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ […]

ผผผผ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ปีการศึกษา 2563