ผผผผ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ปีการศึกษา 2563