วันที่ 16 มกราคม 2561 ผอ. นพดล คำเรียง และคณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ ร่วมกิจกรรมวันงานครู ครั้งที่ 62 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธาน ณ หอประชุม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี และขอแสดงความยินดี กับ คุณครูดวงเดือน รุ่งเรือง ที่ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานสายบริหารดีเด่น คุณครูประอรศิริ ชวีวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข และรางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2560 และคุณครูบุณยนุช อินทร์สวาท ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2560 >> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

20180119_180119_0003 20180119_180119_0011 20180119_180119_0013 20180119_180119_0015 20180119_180119_0016 20180119_180119_0017