วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เด็กหญิงลักษมณ ทวีผลอุดมสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้าประกวด โครงการ “เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูด การอ่าน การเขียน” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  โดยผลการประกวดนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาท>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

79683979_1225246740994377_1212939600939450368_o 80716188_1225247404327644_4372841890664415232_o79857066_1225246610994390_8737861825544060928_o 80279279_1225247127661005_3309927245425934336_o 80198292_1225247057661012_4977179046598148096_o