วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้เกียรติมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรในสังกัด
………………………………………………………………….
รายชื่อคุณครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
– ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
– ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ.
2. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
– ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ.
3. นายชลบดินทร์  กลิ่นจันทร์
– ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ.
–  ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  สพม.9

4. นายนพดล  จุ้ยเปี่ยม
–  ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  สพม.9
>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

82863151_1254291161423268_7412978128282189824_o 82988764_1254286624757055_4558557595098415104_o

82188689_1254291988089852_6589860548085547008_o 82196582_1254286994757018_360192097929658368_o 82304424_1254287108090340_3706579410925649920_o 82315448_1254287054757012_4754723165416980480_o