วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ พร้อมคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR แนวใหม่ โดยมี นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นประธาน ณ หอประชุม โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี  >> คลิกเเพื่อชมภาพกิจกรรม

87034498_1281498488702535_1191664076711788544_o 87262744_1281498205369230_5843630596248567808_o