579906 54318

ดร. กุหลาบ  หงษ์ทอง ผอ. รร. บรรหารแจ่มใสวิทยา 7  จ. สุพรรณบุรี  สพม.9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเตรียมความพพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรับมือกับโควิด-19
ที่มา : นสพ. เดลินิวส์
ฉบับ : วันที่ 30 เมษายน 2563