วันที่ 4 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. กุหลาบ หงษ์ทอง พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับ นางสาวฐิติพร หงษ์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 >> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

79449136_1369975309854852_4437631888936402944_o 101195322_1370146233171093_8343052969813475328_o 101954347_1370147683170948_4208187829676670976_o 102885093_1369971963188520_5016242706163171328_o