วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผอ. เจริญชัย กิตติพีระเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พร้อมด้วย ผอ. ราชันต์ ทิพยเนตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผอ. ขจรวุฒิ สว่างศรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ผอ. บุญช่วย อ้นสืบสาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ผอ. วิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี คุณมัณฑนา เพชรภักดี และคุณลลิตา แย้มมี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ของ ผอ. ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 >> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

108218597_1403650459820670_8164504338107662806_o 109242562_1403652859820430_3715330448654974656_o 109901885_1403629613156088_7571863430563081785_o 109957825_1403649496487433_5122275925151672684_o