วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. กุหลาบ หงษ์ทอง ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ ในการนี้ คุณธนัญชิตา ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี >> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

109169745_1404478786404504_574033417445937967_o 109807751_1404478373071212_161659051864012506_o 111009815_1404478026404580_4077693354710632359_o 111217895_1404476403071409_4923001785282060014_o