วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ด้วยการรับชมคณะเพลงฉ่อย โอเล่ การละคร เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน >> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

110199054_1407104226141960_8598893807208359180_o 112942783_1407104316141951_1996040659452869169_o