วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ โดยการนำของ ดร. กุหลาบ หงษ์ทอง เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ร่วมกับเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี >> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

109679535_1409979565854426_1454055957435098077_o 109768483_1409979109187805_3792574440183630899_o 113486260_1409979122521137_234426901409361821_o 115765998_1409979519187764_8787621570240096911_o