วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สภานักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรม 5ส :ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันที่เสริมสร้างลักษณะนิสัยการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ วินัย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  >> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

109060684_1410064032512646_5402720988801128653_o 110771555_1410223422496707_8446647769085605270_o 110989862_1410065302512519_6572343092747051671_o 111007927_1410062565846126_2800392005476403787_o