โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจากการริเริ่มของคณะกรรมการศึกษาประชาชนตำบลนางบวชพระครูพิทักษ์ธรรมโชติ

เจ้าอาวาสวัดนางบวช และ นายประสิทธิ์ ดาราธร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยในสมัยนั้นร่วมกันก่อตั้งโดยขอใช้ที่ดินของโรงเรียนวัดนางบวช และใช้กุฏิพระเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 3 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง เป็นอาคารเรียนและบ้านพักครู

ss

ต่อมา นายวรฉัตร ทีงาม นายอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ทำหนังสือเสนอให้ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ทราบถึงการจัดตั้งโรงเรียน จึงได้รับการสนับสนุนและให้ใช้ชื่อ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ โดยกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2542 มีนายธวัช เพ็ญพาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยรักษาการผู้บริหารโรงเรียน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จนถึงพ.ศ.2548 ใน พ.ศ.2548 – 2555 นางชมภู เกษมศุข เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556-2559 มี นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และปัจจุบันมีนายนพดล คำเรียง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน