อัตลักษณ์

นักเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

51

เอกลักษณ์

ปลูกฝังอุดมการณ์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ภูมิใจโรงเรียนดีศรีตำบลนางบวช อวดประวัติพระอาจารย์ธรรมโชติ โดดเด่นละครคุณธรรม ผู้นำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยไม้ดัดไม้ดอกไม้ประดับ งามระยับลานวัฒนธรรมแพริมแม่น้ำท่าจีน

54