ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการแนบท้ายประกาศธุรการ