แบนเนอร์

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
ด้วยระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(รวมทั้งนักเรียนย้ายติดตามผู้ปกครอง/ย้ายสถานศึกษาในระดับชั้น ม.๒,ม.๓,ม.๕ และ ม.๖)
#ขั้นตอนการสมัคร
๑.สแกนQR Code

download

หรือ คลิกที่ลิ้งค์ https://qrgo.page.link/8pwJi  (ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๒.เข้าระบบการรับสมัครด้วย Email ของ Gmail
๓.กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ และอัพโหลดเอกสารการสมัคร
#การสมัครให้เตรียมสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารดังนี้
๑.รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้วครึ่ง
๒.สำเนา ปพ. ๑
๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
๔.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา
๕. สูติบัตรของนักเรียน (ถ้ามี)

#กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นให้ #คลิกส่ง

Online education banner. Computer desk with laptop, cactus, coffee, window user. Vector flat illustration

Online education banner. Computer desk with laptop, cactus, coffee, window user. Vector flat illustration

……………………………………………………

ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียนที่ประสงค์สมัครเรียน
ม.๑ >> https://qrgo.page.link/cA6S4
ม.๔ >> https://qrgo.page.link/4fnwR
………………………………………………….
คลิก >> คู่มือการเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางเพจโรงเรียน
และ #เว็บไซต์ http://www.bj7.ac.th/