ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประกาศรับสมัครธุรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_1 ประกาศรับสมัครธุรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_2 ประกาศรับสมัครธุรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_3 ประกาศรับสมัครธุรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_4 ประกาศรับสมัครธุรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_5 ประกาศรับสมัครธุรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_6 ประกาศรับสมัครธุรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_7