ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประกาศรับสมัครครูภาาาอังกฤษ-ปีงบประมาณ-64-1_Page_1 ประกาศรับสมัครครูภาาาอังกฤษ-ปีงบประมาณ-64-1_Page_2 ประกาศรับสมัครครูภาาาอังกฤษ-ปีงบประมาณ-64-1_Page_3 ประกาศรับสมัครครูภาาาอังกฤษ-ปีงบประมาณ-64-1_Page_4 ประกาศรับสมัครครูภาาาอังกฤษ-ปีงบประมาณ-64-1_Page_5 ประกาศรับสมัครครูภาาาอังกฤษ-ปีงบประมาณ-64-1_Page_6