ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศนสยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือไม่มีสิทธิ์สอบ-ปีงบประมาณ-64_Page_1ประกาศนสยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือไม่มีสิทธิ์สอบ-ปีงบประมาณ-64_Page_2แนบท้ายประกาศ-ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบธึรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_1 แนบท้ายประกาศ-ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบธึรการ-ปีงบประมาณ-64_Page_2